Franky šipovi

FRANKI šipovi se mogu koristiti u širokom rasponu različitih uslova fundiranja kao duboki elementi za sve vrste konstrukcija kao što su npr. mostovi, putevi, tuneli, industrijske i poslovne zgrade, baze kranova, vetroelektrane i još mnogo toga. Nude posebne prednosti na mestima sa velikim opterećenjima ili kada se pogodno, nosivo tlo za fundiranje nalazi duboko u zemlji. U slučaju da je potrebno prebaciti velika opterećenja u ograničene oblasti, na raspolaganju je unapređeni oblik Megapile, koji omogućava opterećenje šipa do R2, K = 6000 kN, u zavisnosti od fundiranja tla (pogledati posebnu brošuru). Sistem šipova ima široku paletu različitih vrsta dizajna koja mu omogućava da se idealno prilagođava različitim vrstama tla fundiranja i situaciji na gradilištu. Na raspolaganju su vertikalni šipovi kao i kosi šipovi nagiba

Zbog širenja svoje baze, FRANKI šipovi su takođe dobro prilagođeni za apsorpciju zateznog opterećenja. Dimenzioniranje i izrada FRANKI šipova se vrše u skladu sa DIN 1054 i DIN EN 12699. Za preliminarno dimenzioniranje, krive za dimenzioniranje su date za FRANKIu „EA šipovima“ i za nekohezivna i za kohezivna tla.

Proces proizvodnje:

Šipovi FRANKI su betonski šipovi koji se liju na licu mesta za fundiranje sa cevima. Zatvaraju se na donjoj strani radi vodonepropusnosti pomoću čepa od suvog betona ili peska. Čekić koji koristi slobodan pad I koji operiše u cevi udara u ovaj čep i na taj način gura cev u zemlju. Ovakav rad na izradi šipova (broj udaraca/m) predstavlja meru kapaciteta za opterećenje teretom zemljišta na odgovarajućoj lokaciji za šipove. Nakon dostizanja ciljane dubine i kriterijuma postavljanja šipova, čep se odvaja i neophodna količina betona se nabija u tlo. Na kraju se vrši prilagođavanje armaturnog koša, puni se betonom i ponovo se izvlači radna cev. Ukoliko tlo na licu mesta nema dovoljan kapacitet da podnese opterećenje na planiranoj dubini, može se izvršiti unapređenje kapaciteta tla pre fundiranja šipa putem prethodne kompresije šljunka. U ovom slučaju karakteristike tla se unapređuju u odgovarajućoj oblasti ispod i iznad dubine postavljanja šipa nabijanjem šljunka.

Zaštita životne sredine

Proizvodnja FRANK šipova se odvija uz niske nivoe emisije zbog unutrašnjeg postavljanja šipova. U slučaju povoljnih uslova, moguće je takođe izvršiti radove fundiranja ovim sistemom šipova u blizini postojećih zgrada. Zbog potpunog premeštanja zemlje nije neophodno transportovati zemlju, što shodno tome isključuje povećanu rastresitost. Sistem šipova se pokazao uspešnim mnogo puta prilikom izvođenja građevinskih projekata na zagađenim mestima.

Ekonomska efikasnost:

Posebna prilagođavanja mogućih varijacija dizajna tlu na kojem se vrši fundiranje i situaciji na gradilištu imaju za rezultat optimalnu iskorišćenost u odnosu na kapacitet za opterećenje i dužinu šipova. Skoro stogodišnja primena ovih šipova u građevinskim radovima zasnovana je na visokoj tehnologiji, strogim proizvodnim standardima i izvrsnoj ekonomskoj efikasnosti.